fbpx

Jogi nyilatkozat

Verziószám: 1.1.
Kiadta: Tekse Balázs ügyvezető
Hatályos: 2021. április 14. napjától visszavonásig

A proinvento.hu honlap jogi nyilatkozata

A proinvento.hu domain-név tulajdonosa a PRO INVENTO Komplex Humán Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban a honlap tulajdonosa/üzemeltetője: PRO INVENTO Kft.) (Cégjegyzékszám: 16-09-019905; Székhely: 5200 Törökszentmiklós, Fáy András lakótelep 5. ép. 3. lház 1. em. 4.; Cégvezető: Tekse Balázs ügyvezető)

A honlap használatának megkezdésével minden korlátozás vagy módosítás nélkül, ráutaló magatartásával valamennyi felhasználó elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket, a külön szabályozott adatvédelmi feltételeket és egyéb részletszabályokat.

1. Szerzői jogok

A honlap tartalmának szerzői joga a tulajdonos PRO INVENTO Kft.-t illeti meg, kivéve azokat az eseteket, ha konkrét dokumentumban más van forrásként feltüntetve, vagy a szerzői joggal kapcsolatban a PRO INVENTO Kft. ettől eltérő, az adott dokumentumra vonatkozó nyilatkozatot tesz.

A honlapon közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (cikkek, tanulmányok) felhasználni kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései szerint lehet. Minden, e korlátokon túlmutató felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

Tilos a honlapot és/vagy a tartalmat részben vagy egészben lemásolni, módosítani, megjeleníteni máshol, azt a honlap használója nem teheti közé, nem terjesztheti, nem sugározhatja, nem hozhatja nyilvánosságra vagy nem hasznosíthatja erre való engedély nélkül.

2. Információk a tartalomra vonatkozóan, a felelősség kizárása és korlátozása

A honlapon megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért, esetleges hiányosságaiért a tulajdonos felelősséget nem vállal, de mindenkor törekszik arra, hogy az általa megjelenített tartalom minél pontosabban, hitelesebben és teljességében kerüljön megjelenítésre.

A megjelentetett információk nem minősülnek adó-, jogi- vagy egyéb tanácsadásnak. A honlapon található információk alapján hozott, illetve az azokra alapozott üzleti döntésekből eredő károkért a honlap üzemeltetője/tulajdonosa nem vállal felelősséget.

A honlap esetleges használatával, használhatatlanságával kapcsolatosan felmerült kárért a honlap üzemeltetője/tulajdonosa nem vállal felelősséget.

A honlapon esetlegesen harmadik személy felhasználók által megjelenített/közzétett vélemények (pl. blogbejegyzés) kizárólag az azt küldő személy véleményét és nézetét tartalmazza, azok tartalmáért a honlap üzemeltetője/tulajdonosa nem vállal felelősséget.

3. Regisztrációhoz kötött használat

A honlap egyes részeinek és funkcióinak használatának megkezdéséhez és igénybe vételéhez regisztráció szükséges. A regisztrációhoz kötött szolgáltatások eléréséhez az ott megjelölt személyes adatok megadása szükséges. A regisztrációhoz kötött szolgáltatások zárt tartalomnak minősülnek, így azokat köteles a felhasználó bizalmasan kezelni. A regisztráció során megadott felhasználói azonosítót és felhasználói jelszót (felhasználói fiókadatok) kizárólag a felhasználó saját nevében  használhatja, azt más részére átadni tilos, továbbá felelősséggel tartozik az általa, illetőleg a felhasználói adatok harmadik személynek történő átadásával okozott kárért. A honlap naplózza, archiválja a rendszerben történő eseményeket, felhasználó köteles a tulajdonos/üzemeltető kérésére felhasználói fiókadatait megváltoztatni.

4. Hivatkozások

A honlap tartalmazhat hivatkozásokat, amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Az ezen külső hivatkozások követésével letöltött tartalmakra a honlap tulajdonosának/üzemeltetőjének nincs ráhatása, ahhoz a honlap kizárólag a hozzáférés lehetőségét biztosítja, felelősséget a honlapokért, tartalmakért vagy az azokon elhelyezett információkért nem vállal.

A honlap tulajdonosa/üzemeltetője nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél általi tartalmakért, melyekhez e honlap kapcsolódik, vagy amelyre hivatkozik. A honlap tulajdonosa/üzemeltetője továbbá nem felel más honlap tulajdonosának titoktartási és adatvédelmi szabályainak, előírásainak betartásáért.

5. Változtatás joga

A honlap tulajdonosa/üzemeltetője. fenntartja a jogot, hogy a honlap tartalmát részben vagy egészben bármikor megváltoztassa, fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a jelen Jogi nyilatkozat tartalmát megváltoztassa, melyről a felhasználókat a jelen nyilatkozat elérésének helyén tájékoztatja.

6. Záró rendelkezések

A jogi nyilatkozat valamely pontjának érvénytelensége a nyilatkozat hatályát nem érinti. Jelen szabályzat az I. / 2021.04.14. számú módosító határozattal elfogadva.

Kelt: Törökszentmiklós, 2021. április 14.

Tekse Balázs sk.

ügyvezető

Jogi nyilatkozat letöltése

Fejlesztette és gondozza: TheTrendPlus.com -Arculattervezés, weboldal és webáruház fejlesztés, marketing szolgáltatások