fbpx

Szolgáltatásaink

PROJEKTMENEDZSMENT SZOLGÁLTATÁS

PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS

 • Projektötletek fejlesztése
 • Projekttervezés

A projekt előkészítés során vállaljuk a teljes pályázati dokumentáció elkészítését és összeállítását. Partnerünk szakmai elképzelései és feltárt szempontjai mentén kialakítjuk a konstrukció ütemezését, szakmai és pénzügyi dokumentumait, továbbá beszerzési tervét, javaslatot teszünk a projektszervezet működési struktúrájára, és hozzájárulunk a konzorciumi működés optimalizálásához.

 

PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS

 • Projektmenedzsment szervezet biztosítása
 • Projektmenedzsment feladatok ellátása, támogatása
 • Projektdokumentáció elkészítése
  • Kifizetési kérelmek, beszámolók, jelentések elkészítése
  • Szakmai beszámolók ellenőrzése
  • Helyszíni ellenőrzések, monitoring vizsgálatok menedzselése
  • Változás-bejelentések, szerződésmódosítások elkészítése
  • Záró dokumentáció összeállítása
  • Záró helyszíni ellenőrzés menedzselése

Olyan szolgáltatást biztosítunk, amely az adottságokhoz képest a legrugalmasabban tud reagálni a megvalósítás során felmerülő kihívásokra, igényekre, javaslatokra. A folyamatos nyomon követés mellett személyes találkozókkal, online, és telefonos kapcsolattartással segítjük Partnereink munkáját.

 

PROJEKT FENNTARTÁS

 • Utóellenőrzések menedzselése
 • Beszámolók, jelentések elkészítésének támogatása
 • Szakmai eredmények fenntartásának támogatása

Egy projekt pénzügyi-, szakmai zárását követően még számos feladat várhat a kedvezményezettre az ún. fenntartási időszakban. Cégünk e követelmények határidőn belül történő teljesülésében, (pl.: az esedékes beszámolók tartalmi előminősítésében és formai megfeleltetésében) nyújt praktikus segítséget.

 

KOMPLEX TERVEZÉS

 • Több projekt összehangolása a tervezési és megvalósítási szakaszban
  • Szinergikus kapcsolódások feltárása
  • Projektek tevékenység, idő, és forrás szempontú összehangolása

A források felhasználása akkor a legeredményesebb, ha a kedvezményezettek a meglévő lehetőségek teljes kiaknázására törekszenek, amelyre a Pro Invento Kft. valós megoldást kínál. Ennek során megvizsgáljuk a lehetséges pályázatokban rejlő multiplikációs lehetőségeket és javaslatot teszünk Partnereinknek azok megvalósítására.

 

TANÁCSADÁS

 • Stratégiai tanácsadás
 • Vezetői tanácsadás
 • Projektek előminősítése
 • Pályázati – kiválasztási – tanácsadás

Szolgáltatásainkkal abban nyújtunk segítséget, hogy Partnerünk a stratégiai céljai eléréséhez a leginkább megfelelő projektekre nyújtson be támogatási kérelmet. Ehhez, igény szerint felmérjük a pályázó szervezet környezetét, jövőképét és stratégiai szempontrendszerét, illetve opcionálisan támogatjuk ezek kialakítását.