fbpx

Rólunk

Társaságunk és a velünk dolgozó szakemberek sok éve foglalkoznak humán területen végzett fejlesztésekkel. Ezen belül kimagasló tapasztalattal bírunk a vezetőfejlesztés és vezetői tanácsadás, a humán projekteket érintő menedzsmentszolgáltatások, a képzések és szervezetfejlesztés, a szakmai rendezvények, -programok szervezése és lebonyolítása, illetve a mindezeket átfogó kommunikációs, disszeminációs tevékenységek terén.

Fejlesztő munkánk során fogalmazódott meg fő üzenetünk, ami nem más, mint, hogy Ügyfeleinket a tudatos működés ösztönzésével akarjuk támogatni növekedési útjukon, megújulásuk idején, álmaik megvalósításában. A tudatos működés a nyitotttanulószervezetté válás alapja, amely az álmokból indul ki, ezzel együtt tiszta önismeretet (ide értve a szervezet sajátosságainak ismeretét is) feltételez és a projektek, akciók útján, továbbá azok eredményeinek, kezelt kihívásainak visszacsatolásával, illetve beépítésével válik mindennapivá. Igen, a tudatos működés során a folyamatosan és dinamikusan változó helyzetek kezeléséről beszélünk – a valódi tanulásról, a szervezetet és minket érő ingerekről, az erre adott reakciókról, amelyek kontrollja során a külső szakértő – azok számára akik ezt komolyan gondolják – elengedhetetlen.

Az álmok (egyéni vagy szervezeti jövőképek) elérése lehetséges dolog – minden annak megfogalmazásával kezdődik. Akár az egész szervezetről, akár az egyéni vagy csoportos szintek valamelyikéről beszélünk, a megújulás fontos alkotóeleme, hogy előre akarunk tekinteni a megszokott helyzetünkből és egy még jobb, még sikeresebb, eredményesebb működést merünk magunk elé képzelni – ha ez megtörténik máris nekikezdtünk álmodni. Más helyzetben: merünk-e kitekinteni abból a gödörből amiben vezetőként, beosztottként, szakemberként benne vagyunk? Elfogadjuk-e, hogy a sorsunk vagy az általunk irányított szervezet jövője nem kőbe vésett dolog? Ha igen, nyitva van előttünk az út, új jövőképünk megfogalmazása felé. Ahogy a saját életünkben úgy a munka dimenziójában is az álmok el tudnak torzulni, egészen hihetetlen dolgot tudnak elénk festeni. Már ezen a ponton fontos, hogy olyan szakemberekkel vegye körbe magát, akik segítenek a jövőkép, a kiemelt célok és az alkalmazott eszközök, az idő, a forrás és a tartalom racionalizálásában.

A jövőbe tekintő gondolatkísérletek és azok megvalósítása között igen hosszú az út, amit összefoglalóan változási folyamatnak nevezünk. A változást sok esetben sikerek, részeredmények teszik boldogabbá, máskor különböző információk torzítják el – mint egy délibáb, megint máskor pedig feszültségekkel, bukásokkal teli pillanatok nehezítik meg azt. Bármi is éri a szervezetet, az egyént vagy a közösséget: a folyamatos megújulás, a fejlődés, a tanulószervezetté válás pályáján maradás kulcsa, hogy az eredmények és a kudarcok bekövetkeztekor is tudatosnak kell maradni. (Nem csak a vezetőnek, hanem a szervezet valamennyi munkatársának is). És hogy hogy hogyan? Az előzetes felkészülés, a tervezettség, a nyomon követés, az összefüggések keresése és elemzése, a megfelelő beavatkozások, a támogató szakemberek köre ebben mind segítséget adnak.

Mindenki fél a változástól, amely természetes – hiszen ősidők óta ez az emberbe kódolt életösztön sok veszélytől óvott meg bennünket. Napjainkban viszont a változás fogalma másként értendő. A megújulás, a fejlesztés szükségszerűvé vált, mondhatni kényszeresen jelen van a mindennapokban. Ma nem a mamutoktól félünk, hanem a piac-, a versenytársak okozta nyomástól, a szakmai felkészültségünk biztos meglététől, a munkaerőhiánytól, a hitelvisszafizetéstől, egy-egy pályázat végrehajtásától, az alkalmazottak hozzáállásától stb.  

Mindenki előtt ott áll a kérdés, hogy a folyamatosan moduláló világban a lehetőséget látja-e meg – amellyel a fejlődés útjára lép, vagy elszenvedi a változást. Tanuló attitűddel, tudatosan van-e jelen, vagy nem? Tapasztalatunk szerint akár szervezeti átalakításról, pályázati lehetőségről és egy-egy pályázat útján megvalósuló projekt jelentette nyomásról, vezetőfejlesztés iránt felmerülő belső igényről, munkatársi- munkaközösségi hatékonyságnövelésről, a versenytársak fejlődéséről, időbeli elcsúszásról stb. beszélünk – az a szervezet lesz sikeres, aki pozitív attitűddel van jelen a változási folyamatban, koncentráltan, tudatosan dolgozik, valamint a legjobb eszközöket választja meg a végrehajtáshoz.

A PRO INVENTO Kft. tevékenységeit a komplex humán szolgáltatások biztosításával lehet a körül írni. Összetett szolgáltatásokat nyújtunk, mert tudjuk, hogy eredményeket elérni csak úgy lehet, ha a Partnerünket ismerjük, értjük és megértjük, ezzel olyan célzott fejlesztéseket és fejlesztési csomagokat javasolhatunk számára, amelyek a céljai elérését a leginkább szolgálják. Az alapos helyzetelemzést tartjuk szem előtt és csak ennek tudatában teszünk javaslatot arra, hogy milyen irányba érdemes megtenni az első lépést a változás, növekedés, bővülés vagy éppen a kilábalás útján. Ebben nyújtunk segítséget szolgáltatásainkkal.

Egy szervezet hatékonyságát jól leírják az idő, a rendelkezésre álló erőforrások, és a tartalom közötti arányok. Cégünk e három pillér között kíván hosszútávú stabilitást, arányosságot biztosítani Partnerei számára. Küldetésünk, hogy Ügyfeleink környezetét és jövőképét megismerve segítséget adjunk a stratégiai irányok kijelölésében, a célok és a szükséges fejlesztési lépések meghatározásában, a szervezet vezetői és humánfejlesztésében, a szakmai tartalmak megvalósításában és az ehhez szükséges források előteremtésében.

Ami Társaságunkat szolgáltatási területünkön jellemzi:

 • ügyfélközpontúság
 • win-win helyzetek kialakítása
 • komplexitás és kreativitás
 • tervezett és pontos végrehajtás
 • egyediségre, újszerűségre törekvés
 • valós szakmai tudás
 • kiemelkedő szervezőkészség
 • hatékony kommunikáció

Mindennél fontosabb számunkra az Ügyfeleinknek nyújtott szolgáltatásaink minősége, Partnereink sikeressége. Ez a kölcsönösségen alapuló működés cégünk részéről a minőségi munkát garantálja, Ügyfeleinkben pedig a bizalmat építi. Elégedettséggel tölt el bennünket, hogy Partnereink jelentős részével hosszútávú együttműködéseket tudtunk kialakítani.

Büszkék vagyunk arra, hogy eddigi és jelenlegi Ügyfeleink között tudhatunk állami háttérintézményeket, felsőoktatási intézményeket, az üzleti szektor szereplőit, egyházi szereplőket, országos- továbbá helyi civil, illetve egyéb nonprofit és karitatív szervezeteket, állami és egyházi iskolafenntartókat, iskolákat.

Amikor dolgozunk valakiért:

 • támogatjuk a stratégiai gondolkodás mentén létrejövő fejlesztéseket;
 • ügyfeleinkkel kooperatív munkára alapozunk;
 • szervezetre optimalizált fejlesztést hajtunk végre;
 • magas minőségű egyéni és kollektív humánerőforrás-fejlesztést biztosítunk;
 • partnerközpontú, megbízható és következetes folyamatkísérést nyújtunk;
 • megteremtjük a projektek, akciók közötti kapcsolódásokat;
 • kizárólag elismert szakmai tudással rendelkező szakértőkkel dolgozunk.

Munkánk mellett a folyamatos fejlődésre törekszünk. Ezért ismereteink naprakészen tartása érdekében keressük azokat a lehetőségeket, alkalmakat, rendezvényeket ahol mi magunk is tanulhatunk. Ebben is a tudatosság vezérel bennünket és az, hogy a legmagasabb minőséget tudjuk biztosítani Ügyfeleink számára.

Tekintse meg szolgáltatásainkat!

 

 

Fejlesztette és gondozza: TheTrendPlus.com -Arculattervezés, weboldal és webáruház fejlesztés, marketing szolgáltatások