Változások jegyzéke – MFP-EKT/2019.

Hirdetmény –

 Változások jegyzéke 

A Magyar Falu Program keretében

„A helyi egyházi közösségi terek fejlesztése”

című alprogramhoz.

A kiírás kódszáma: MFP-EKT/2019

 

A Támogató „A helyi egyházi közösségi terek fejlesztése” alprogram felhívásában az alábbi módosításokat tette:

I.

Eredeti szöveg:

3.3. A kérelem benyújtásának határideje és módja

Amennyiben a kérelmező nem rendelkezik cégkapuval, a kérelem benyújtásához cégkaput kell létesítenie.

Módosított szöveg:

3.3. A kérelem benyújtásának határideje és módja

A fenti szövegrész és a cégkapura történő utalás törlésre került.

3.3. A kérelem benyújtásának határideje és módja

Eredeti szöveg:

Jelen felhívás keretében a kérelmek benyújtására

2019. március 18. napjától 2019. április 25. napjáig van lehetőség.

A kérelem benyújtásának módja kizárólag elektronikus úton, elektronikus kitöltő programon keresztül történik. Az elektronikus benyújtó felület a www.kormany.hu honlapján keresztül érhető el.

A kérelmek benyújtása folyamatosan, de legkésőbb az alábbi határidőig történik: 2019. április 25.

Módosított szöveg:

Jelen felhívás keretében a kérelmek benyújtására

  1. április 15. napjától 2019. május 15. napjáig van lehetőség.

A kérelem benyújtásának módja kizárólag elektronikus úton, elektronikus kitöltő programon keresztül történik. Az elektronikus benyújtó felület a www.kormany.hu honlapján keresztül érhető el.

A kérelmek benyújtása folyamatosan, de legkésőbb az alábbi határidőig történik:

2019. május 15.

Eredeti szöveg:

Pályázatot kizárólag elektronikus úton, az erre rendszeresített elektronikus benyújtó felületen keresztül lehet benyújtani a Felhívásban megadott benyújtási határidőig.

Amennyiben a pályázó nem rendelkezik cégkapuval, a pályázat benyújtásához cégkaput kell létesítenie.

A pályázó képviselője ügyfélkapus azonosítással lép be a pályázói felületre. (A rendszer a pályázó személyes adatait nem tárolja, csak az ügyfélkapu által adott ún. kapcsolati kódját menti el.)

A képviselő a pályázó nevében csak akkor tud pályázatot benyújtani, ha a szükséges adatokat rögzíti. Sikeres rögzítést, benyújtást követően a pályázó a cégkapujára azonnal visszaigazolást, és kizárólag a Magyar Falu Programra (a továbbiakban: MFP) érvényes jelszót kap.

A pályázó képviselője a pályázó által a rendelkezésére bocsátott jelszó birtokában – a képviselő ügyfélkapus azonosítása után – az adószám és a jelszó megadását követően léphet be a pályázati kitöltő felületre.

A pályázat benyújtása csak abban az esetben lehetséges, amennyiben a benyújtó felületen minden kötelezően kitöltendő mezőt kitöltött, és minden kötelezően csatolandó melléklet feltöltésre került. A rendszer formai hibák és a kötelezően megadandó adatok és dokumentumok hiánya esetén nem engedi a benyújtást és figyelmeztető üzenetben jelzi a benyújtást akadályozó hibát a pályázó részére.

Módosított szöveg

Kérelmet kizárólag elektronikus úton, az erre rendszeresített elektronikus benyújtó felületen keresztül lehet benyújtani a felhívásban megadott benyújtási határidőig.

A kérelmező képviselője ügyfélkapus azonosítással lép be az elektronikus regisztrációs és benyújtó felületre.

A képviselő a kérelmező nevében csak akkor tud kérelmet benyújtani, ha a képviselt szervezet szükséges adatait a Magyar Falu Program (a továbbiakban: MFP) regisztrációs felületén rögzíti. Sikeres rögzítést és benyújtást követően a képviselő az ügyfélkapujára azonnal visszaigazolást, és kizárólag az MFP-re érvényes ideiglenes jelszót kap. A képviselőnek a kapott ideiglenes jelszót három napon belül meg kell változtatnia a felületen.

A kérelmező képviselője a jelszó birtokában – a képviselő ügyfélkapus azonosítása után – az adószám és a jelszó megadását követően léphet be az elektronikus kitöltő felületre.

A kérelem benyújtása csak abban az esetben lehetséges, amennyiben a benyújtó felületen minden kötelezően kitöltendő mezőt kitöltött, és minden kötelezően csatolandó melléklet feltöltésre került. A rendszer formai hibák és a kötelezően megadandó adatok és dokumentumok hiánya esetén nem engedi a benyújtást, és figyelmeztető üzenetben jelzi a benyújtást akadályozó hibát a kérelmező részére.

FIGYELEM! Az egyházi szervezet (kérelmező) kizárólag akkor kaphat Támogatói Okiratot, majd támogatást, ha a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt regisztrációs formanyomtatvány eredeti példányát a Kincstárhoz postai úton eljuttatja, és ezek tartalma az elektronikus regisztrációval és a kérelemhez feltöltött meghatalmazással megegyezik.”

II.

Eredeti szöveg:

5. Támogatói Okirat

nincs utalás

Módosított szöveg

5. Támogatói Okirat

Az egyházi szervezet kizárólag akkor kaphat Támogatói Okiratot, majd támogatást, ha a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt regisztrációs formanyomtatvány eredeti példányát a Kincstárhoz postai úton eljuttatja, és ezek tartalma az elektronikus regisztrációval és a pályázathoz feltöltött meghatalmazással megegyezik.

Tetszett? Oszd meg másokkal is!

Jogi nyilatkozat

A honlapon megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, nem minősülnek adó-, jogi- vagy egyéb tanácsadásnak.
Tovább

Legfrissebb bejegyzések